VELKOMMEN TIL AKTION SYG I DANMARKS HJEMMESIDE.
 
Hjemmesiden er under opbygning og vi arbejder hårdt på at få en del nyt materiale her på siden.
 
Aktion syg i Danmark er en aktionsgruppe på Facebook med knap 800 medlemmer. I gruppen debatteres og planlægges aktioner og happenings med det formål at gøre opmærksom på sygdomsramtes vilkår i dagens Danmark.
 
Via lokalgrupper i næsten halvdelen af landets kommuner føres disse aktioner ud i livet. Det kan være demonstrationer og happenings eller kampagner med læserbreve, underskriftsindsamlinger m.m. for via medierne at råbe de ansvarlige politikere op både på landsplan og kommunalt.
 
En undergruppe sørger for, at give lokalgrupperne materiale til aktionerne og står for den landsdækkende mediekontakt. I første halvår af 2014 er der fokus på de ulovligheder, som sygdomsramte oplever i hobetal i sagsbehandlingen på landets jobcentre.
 
Her bruges blandt andet byrådenes spørgetid til at gøre opmærksom på problemerne. Der vil også blive arbejdet for, at få lovgiverne til at indføre sanktioner mod kommunerne, når de overtræder lovgivningen.
 
 
 
Aktion Syg I Danmark (2014)
 

 

 

 

 

HVEM VI ER OG HVAD VI STÅR FOR

Ja, vel er vi syge, men vi må vel kunne gøre noget for at råbe de ansvarlige for problemerne op...?

SYG I

SYGT SYSTEM!